فیس بوک توییتر
laethora.com

نقش مهندسان تسلط بر سی دی

ارسال شده در سپتامبر 14, 2022 توسط Jonathon Bruster

اگر یک هنرمند ضبط امید به پخش این آهنگ ها در هوا داشته باشد ، ضروری است که ترکیب خشن آنها به خوبی تسلط داشته باشد. معمولاً بهترین راه برای انجام این کار استخدام یک مهندس Mastering CD است. مهندسان حرفه ای Mastering CD می توانند یک ترکیب خوب خوب و یک ترکیب عالی عالی را ایجاد کنند. موارد بسیاری وجود دارد که مهندسان Mastering CD انجام می دهند. مهندسان از این هنرمند استفاده می کنند تا آنچه را که آهنگ ها می توانند روی CD به نظر برسند ، انتخاب کنند ، به علاوه آنها مقدار سازهای مختلف را در هر آهنگ و کل CD برابر می کنند. مهندسان Mastering CD همچنین ممکن است تعریف و وضوح بیشتری را به سازهای یک آهنگ اضافه کنند. سپس آنها تنظیمات و انتهای آهنگ ها را تنظیم می کنند ، و در صورت لزوم ، زمان بین آهنگ ها و اضافه کردن کراس فاد یا جلوه های دیگر را انتخاب می کنند.

ترتیب که در آن آهنگ ها بر روی CD ظاهر می شوند می توانند تا حد زیادی بر چه نوع CD در هنگام پخش پیشرفت کنند. اگر آهنگ های صوتی مشابه به طور متوالی روی CD قرار بگیرند ، می تواند کاستی هایی در ترانه سرایی را نشان دهد یا شنوندگان را باور کند که این هنرمند شامل محدوده محدودی است. همچنین ، برخی از سی دی ها می توانند روایتی را در صورت توالی صحیح بیان کنند. در نهایت ، واقعاً در اطراف مهندسان Mastering CD برای استفاده از هنرمندان ضبط و انتخاب سفارش آهنگ روی CD است.

ضروری است که سازهای داخل یک آهنگ و آهنگ های موجود در CD در یک سطح حجم مناسب قرار داشته باشند. در داخل یک آهنگ خاص ، عناصر مختلف باید به طور مناسب مخلوط شوند تا اطمینان حاصل شود که آهنگ خوب به نظر می رسد. مهندس Mastering می تواند در یک آهنگ وضوح و تعریف را برای سازهای مختلف ارائه دهد. مهندس همچنین وظیفه اطمینان از اینكه سطح حجم در تمام آهنگ ها مشابه است ، ارائه می دهد تا كد كمك كند تا CD در حالی كه هنوز فضای پویایی را می گذارد ، منسجم تر شود.

مهندسان Mastering CD همچنین تنظیم می کنند که چه مدت بین آهنگ های CD وجود دارد. آنها محو می شوند و از انتهای آهنگ ها و پایان آهنگ ها می روند تا آنها را بهتر جریان دهند.

مهندسان Mastering CD وظیفه دارند با تنظیم سطح صوتی و قدم زدن در آهنگ ها به روشی که بهترین ها را در مواد به ارمغان می آورد ، یک مخلوط خشن از CD را برای مصرف عمومی آماده کنند.