Facebook Twitter
laethora.com

Thuật Ngữ âm Thanh

Đăng trên Tháng Sáu 13, 2023 bởi Jonathon Bruster

Đối với nhiều người, thuật ngữ này, âm thanh không quen thuộc. Đó có lẽ là vì công nghệ trong thế giới của chúng ta đã mở rộng ra lĩnh vực suy nghĩ đơn giản này. Nhưng, tuy nhiên, âm thanh thực sự là một thuật ngữ có nghĩa là "Tôi nghe" trong tiếng Latin. Đây là một thuật ngữ có nghĩa là âm thanh có thể được nghe. Nó có thể mô tả nhiều lĩnh vực của cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Hãy khám phá những cách mà âm thanh từ có thể được sử dụng hàng ngày.

Theo thuật ngữ công nghệ của nó, âm thanh thường ngụ ý một chút thiết bị điện tử phát nhạc hoặc từ cũng như chỉ có thể nghe được. Điện tử như họ có thể nghe được cho con người trên tần số. Chúng tôi nhận ra đây là âm thanh đài phát thanh và truyền hình. Âm thanh cũng có thể đại diện cho một âm thanh trong phát sóng hoặc trong quá trình tiếp nhận âm thanh. Nó thường đóng một phần tuyệt vời là sinh sản âm thanh độ trung thực cao. Âm thanh có thể được sử dụng để truyền tần số, phát lại hình ảnh và cũng để sao chép những phẩm chất này.

Những người thiếu hụt âm thanh thường gặp vấn đề với thính giác và nói. Họ có thể không giao tiếp trong một hình thức âm thanh. Thông thường thời gian, các phương pháp điều trị bao gồm các thiết bị âm thanh cho phép người nghe tốt hơn một chút. Hoặc, giảng dạy âm thanh có thể giúp người điếc nói rõ ràng. Âm thanh trong các trường hợp như thế này thực sự là một kho báu quý giá mà rất nhiều người bỏ bê nhầm.

Có nhiều lĩnh vực của âm thanh từ dễ dàng. Nói chung, điều này có nghĩa là các từ hoặc âm thanh có thể được nghe thấy. Chúng tôi truyền âm thanh qua truyền hình, đài phát thanh và web. Người chơi âm thanh là những thứ nhận được những truyền này. Chẳng hạn, bất cứ khi nào máy tính của bạn nhận được truyền qua tín hiệu web và bạn cũng nghe thấy bài hát hoặc các tiêu đề tin tức phát sóng, đó là âm thanh. Bằng cách xác định từ này, chúng tôi có thể nhận thức những gì nó thực sự được sử dụng và sử dụng nó trong cuộc sống của chính bạn. Có một số phương pháp cho từ đơn giản này và chúng tôi đã không trình bày tất cả chúng ở đây. Nhưng, bạn có thể dễ dàng bắt đầu thấy ý nghĩa của hành tinh và chỉ là một vai trò chính âm thanh trong cuộc sống của bạn mà không có chúng tôi thậm chí biết điều đó.