Facebook Twitter
laethora.com

Nhãn: nên

Bài viết được gắn thẻ Nên

Chăm Sóc Người Bạn Tâm Giao Của Bạn: Mẹo Chăm Sóc Piano Hữu ích

Đăng trên Tháng Mười 14, 2023 bởi Jonathon Bruster
Piano của bạn có thể là người bạn tâm giao của bạn.Ngay khi bạn bắt đầu chơi nó, hai bạn đã vô vọng, tận hưởng một môi trường cá nhân của bạn, không suy nghĩ về cách bạn bị ảnh hưởng bên ngoài thế giới của bạn.Do đó, điều hoàn toàn cần thiết là bạn quan tâm đến cây đàn piano của mình đúng cách.Chăm sóc piano của một người sẽ không chỉ đòi hỏi phải điều chỉnh cứ sau hai đến năm năm...

Tư Thế Piano - Đừng Cố Chơi Mà Không Có Nó

Đăng trên Tháng Tám 12, 2022 bởi Jonathon Bruster
Nhiều lĩnh vực chơi piano như ví dụ: ghi chú đọc và đào tạo tai là trực quan.Họ chỉ có vẻ hợp lý.Bạn có thể tìm thấy, tuy nhiên, các lĩnh vực piano quan trọng không trực quan.Trên thực tế, họ phản trực giác nhiều người trong chúng ta.Đó là lý do tại sao một giáo viên piano xuất sắc thực sự quan trọng.Học sinh tưởng tượng chơi theo cách có ý nghĩa trong tâm trí và "cảm thấy" thoải mái...