Facebook Twitter
laethora.com

Cơ Sở Làm Chủ CD: Tổng Quan

Đăng trên Tháng Sáu 23, 2022 bởi Jonathon Bruster

Cơ sở được sử dụng để hiểu CD gần như quan trọng vì kỹ sư. Các cơ sở làm chủ CD khác biệt với các studio ghi âm, mặc dù một cơ sở bao gồm cả thiết bị ghi âm và làm chủ, hầu hết các cơ sở làm chủ CD cao cấp là riêng biệt. Các loại thiết bị được tìm thấy trong các cơ sở làm chủ CD khác nhau khác nhau. Một số cơ sở sử dụng tất cả các thiết bị tương tự; Những người khác chỉ sử dụng thiết bị kỹ thuật số, trong khi một số có cả hai dạng thiết bị.

Nhiều kỹ sư làm chủ CD tin rằng thật thông minh khi làm việc với một cơ sở khác để ghi âm và làm chủ. Hơn nữa, nhiều người nghĩ rằng tốt nhất là khách truy cập rất khác nhau để ghi lại CD cũng để thành thạo nó để nghệ sĩ có những người khác nhau cung cấp phản hồi. Sẽ luôn thông minh để có được một số tai mới tốt để cung cấp đầu vào mà nhà sản xuất và máy trộn của bản ghi có thể không nghĩ đến. Không cần phải nói, nghệ sĩ thu âm phải có một khu vực sản xuất, từ ghi âm thông qua việc làm chủ.

Các cơ sở làm chủ CD thay đổi từ các studio ghi âm theo một vài cách thiết yếu. Các cơ sở làm chủ thường không được thiết kế âm thanh trong các studio ghi âm chính xác giống nhau. Ví dụ, làm chủ các hãng phim thường sẽ có các bảng điều khiển lớn và các thiết bị giám sát có thể cản trở việc ghi âm. Thường có ít phương sai hơn trong thiết bị trong các studio làm chủ.

Các cơ sở làm chủ CD như một quy tắc có thiết bị tương tự hoặc kỹ thuật số. Mặc dù cả hai loại đều có những người ủng hộ và gièm pha, một trong hai loại có thể được sử dụng để tạo ra các đĩa CD âm thanh tuyệt vời. Thiết bị tương tự là lỗi thời hơn, nhưng tạo ra âm thanh ấm áp, hữu cơ. Ngoài ra, công nghệ kỹ thuật số đã bắt đầu thay thế analog nói chung ở hầu hết các khu vực sản xuất và một số người nghĩ rằng ghi âm và làm chủ chắc chắn sẽ hoàn toàn kỹ thuật số trong tương lai gần. Khu vực của lý do là các bộ xử lý và màn hình kỹ thuật số giúp việc điều chỉnh rất chính xác và để loại bỏ các âm thanh bên ngoài khỏi bản ghi âm.

Các cơ sở làm chủ CD là các phòng tiên tiến được sản xuất để cung cấp môi trường tốt nhất để nghe mọi phần của bản ghi âm. Một cơ sở làm chủ thỏa đáng được sử dụng bởi một kỹ sư có học thức có thể tạo ra một sự pha trộn tuyệt vời ngay lập tức thành một bậc thầy phi thường.