Facebook Twitter
laethora.com

Vai Trò Của Các Kỹ Sư Làm Chủ CD

Đăng trên Tháng Hai 14, 2022 bởi Jonathon Bruster

Nếu một nghệ sĩ thu âm có bất kỳ hy vọng nào về những bài hát này được phát trên không, điều cần thiết là sự pha trộn thô của họ được làm chủ tốt. Thông thường, cách tốt nhất để hoàn thành việc này là thuê một kỹ sư làm chủ CD. Các kỹ sư làm chủ CD chuyên nghiệp có thể làm cho một bản phối tốt âm thanh tốt và một bản phối tuyệt vời âm thanh tuyệt vời. Có nhiều mục mà các kỹ sư làm chủ CD làm. Các kỹ sư sử dụng nghệ sĩ để chọn thứ tự nào các bài hát có thể nhìn trên CD, cộng với chúng cân bằng số lượng của các nhạc cụ khác nhau trong mỗi bài hát và trên toàn bộ CD. Các kỹ sư làm chủ CD cũng có thể thêm nhiều định nghĩa và rõ ràng cho các nhạc cụ trên một bài hát. Sau đó, họ điều chỉnh phần giới thiệu và kết thúc của các bài hát, chọn thời gian giữa các bài hát và thêm các chéo hoặc các hiệu ứng khác nếu bạn cần.

Thứ tự mà các bài hát xuất hiện trên CD có thể ảnh hưởng lớn đến loại CD tiến triển khi phát. Nếu các bài hát âm thanh tương tự được đưa liên tiếp vào đĩa CD, nó có thể gợi ý những thiếu sót trong bài hát hoặc khiến người nghe tin rằng nghệ sĩ bao gồm một phạm vi hạn chế. Ngoài ra, một số CD có thể kể một câu chuyện nếu được giải trình tự chính xác. Cuối cùng, nó thực sự xung quanh các kỹ sư làm chủ CD để sử dụng các nghệ sĩ thu âm và chọn thứ tự bài hát trên CD.

Điều cần thiết là các nhạc cụ bên trong một bài hát và các bài hát trên CD ở mức âm lượng thích hợp. Bên trong một bài hát cụ thể, các yếu tố khác nhau nên được trộn lẫn một cách thích hợp để đảm bảo rằng bài hát có vẻ hay. Kỹ sư làm chủ có thể cung cấp sự rõ ràng và định nghĩa cho các nhạc cụ khác nhau trong một bài hát. Kỹ sư cũng cung cấp nhiệm vụ đảm bảo rằng các mức âm lượng trên tất cả các bài hát là tương tự nhau, để giúp CD nghe có vẻ gắn kết hơn trong khi vẫn rời khỏi phòng cho động lực học.

Các kỹ sư làm chủ CD cũng quy định thời gian phải có bao nhiêu thời gian giữa các bài hát trên CD. Họ mờ dần và vượt qua phần giới thiệu và kết thúc của các bài hát để tạo ra chúng chảy tốt hơn.

Các kỹ sư làm chủ CD có nhiệm vụ kiếm được một hỗn hợp thô của CD sẵn sàng cho tiêu dùng công cộng bằng cách điều chỉnh mức âm thanh và tạo nhịp độ theo cách mang lại những điều tốt nhất trong tài liệu.